Pacjenci z traumą lub zespołem stresu pourazowego często zastanawiają się, dlaczego nie mogą zapomnieć o traumatycznych wydarzeniach ze swojej przeszłości, nawet jeśli miały miejsce lata temu. Nadal doświadczają zwiększonego niepokoju i napadów paniki. Dzieje się tak dlatego, że trauma wpływa nie tylko na nasze myśli. Uzdrowienie z traumy wymaga uzdrowienia mózgu i biologii ciała, a nie tylko naszych myśli. Biofeedback jest jedną z nowych, obiecujących, opartych na dowodach terapii, które mogą pomóc zająć się głębszymi, leżącymi u podstaw zmianami biologicznymi, które wynikają z traumy i PTSD.
Podczas traumatycznego wydarzenia ciało migdałowate ostrzega podwzgórze, część mózgu, która koordynuje reakcję organizmu na stres poprzez produkcję hormonów, takich jak kortyzol. Ponadto autonomiczny układ nerwowy – który kontroluje nasze mimowolne funkcje organizmu – przechodzi w tryb walki lub ucieczki. Oznacza to szybsze tętno, płytszy oddech, pocenie się i niezdolność do jasnego myślenia. W ten sposób uraz może zmienić biologię organizmu. Po wydarzeniu traumatycznym ciało migdałowate może przechowywać fizyczną pamięć urazu, a nasze ciała mogą utknąć w tym trybie walki lub ucieczki, pozostawiając nas z wyższym poziomem kortyzolu i objawami nadmiernego pobudzenia. Chociaż możemy poprosić kogoś o uspokojenie się i bardziej racjonalne myślenie, może to nie zmienić reakcji całego ciała na traumę. Potrzebne jest specjalistyczne leczenie, które może uzdrowić mózg i ciało.
Celem biofeedbacku skoncentrowanego na traumie jest pomoc w przeniesieniu ludzi ze stanu nadmiernego pobudzenia do stanu spokojniejszego, tak aby mogli oni doświadczyć poczucia bezpieczeństwa i lepiej reagować na codzienne wydarzenia.

Wiele badań wykazujących, że biofeedback może pomóc w objawach PTSD. Wielkość efektu z biofeedbackiem w wielu badaniach była większa niż jakikolwiek lek stosowany w PTSD. Trauma jest druzgocącym wydarzeniem, które ma długotrwały wpływ na mózg i ciało. Istnieją biologiczne powody, dla których pacjenci mogą potrzebować dodatkowego leczenia. Biofeedback pozwala uzyskać większą kontrolę nad funkcjami i wydajnością organizmu. Na przykład możesz nauczyć się rozluźniać napięte mięśnie, zmniejszać poziom stresu, zwiększać poziom energii, obniżać ciśnienie krwi lub spowalniać oddychanie.

Z doświadczenia wielu terapeutów wynika, że biofeedback wyróżnia się jako jedna z najbardziej pomocnych metod leczenia pacjentów po traumie. Lata badań i doświadczenie kliniczne terapeutów potwierdzają potencjał terapii biofeedback. Jeśli walczysz o powrót do zdrowia po traumie, terapia biofeedback dla PTSD może być pomocna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak to leczenie może ci pomóc, skontaktuj się ze mną już dziś, aby rozpocząć swoją terapię i w pełni wyleczyć się z traumy.

Podobne wpisy