ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej, to zaburzenie, które dotyka wiele dzieci, ale także dorosłych. Objawy ADHD są zróżnicowane i dotyczą przede wszystkim trudności z koncentracją, nadmierną impulsywnością oraz hiperaktywnością.

Objawy ADHD u dzieci:

  • Trudności z utrzymaniem uwagi, szczególnie w sytuacjach wymagających skupienia uwagi na jednej czynności
  • Nadmierna impulsywność, czyli podejmowanie działań bez zastanowienia, np. przerywanie rozmów, natychmiastowe reagowanie na bodźce
  • Hiperaktywność, czyli nadmierna aktywność fizyczna i trudności z utrzymaniem spokoju

Objawy ADHD u dorosłych:

  • Trudności z organizacją i planowaniem, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym
  • Trudności z koncentracją, szczególnie przy wykonywaniu jednej czynności przez dłuższy czas
  • Nadmierna impulsywność, czyli podejmowanie działań bez zastanowienia i skłonność do ryzykownych zachowań

Przyczyny ADHD są wielorakie, a jednym z czynników jest dziedziczność. Innymi przyczynami mogą być problemy w rozwoju mózgu, związane np. z niedoborem składników odżywczych czy toksynami, a także czynniki społeczne, takie jak stres czy brak wsparcia w rodzinie.

Rozpoznanie ADHD jest trudne, ponieważ objawy zaburzenia mogą występować również u osób bez ADHD. Diagnoza polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z pacjentem oraz badaniu neuropsychologicznym. Istotną rolę odgrywa również obserwacja pacjenta przez specjalistę, a także konsultacja z rodziną i nauczycielami.

W leczeniu ADHD stosuje się m.in. farmakoterapię oraz terapię behawioralną, w tym neurofeedback. Terapia powinna być indywidualnie dopasowana do potrzeb każdego pacjenta. Dzięki odpowiedniej terapii, pacjent z ADHD może poprawić swoje funkcjonowanie i jakość życia.

Podobne wpisy