Wypalenie zawodowe.

Wypalenie zawodowe.

Problematyka wypalenia zawodowego pojawiła się w obszarze zainteresowańpsychologii już w latach siedemdziesiątych. Od tego czasu tematyka ta zyskałaogromną popularność. W Polsce zainteresowanie wypaleniem zawodowym zaczęto sięw dużej mierze dzięki międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez UniwersytetJagieloński w…