Specyficzne trudności w nauce (Specific Learning Difficulties, SLD) to grupa zaburzeń poznawczych, które utrudniają naukę i powodują problemy w codziennym funkcjonowaniu. SLD obejmuje kilka różnych zaburzeń, takich jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia.

Dysleksja to trudność z czytaniem, rozumieniem tekstu i pisaniem. Osoby z dysleksją mają trudności z identyfikacją liter, sylab i słów, co utrudnia im czytanie i pisanie.

Dysgrafia to trudność z pisaniem i rysowaniem. Osoby z dysgrafia mogą mieć problemy z utrzymaniem linii papieru, kontrolowaniem siły nacisku na ołówek i kontrolowaniem kierunku ruchu.

Dysortografia to trudność z poprawną pisownią i gramatyką. Osoby z dysortografią mogą mieć problemy z zapamiętywaniem pisowni i reguł gramatycznych.

Dyskalkulia to trudność z matematyką, taka jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Osoby z dyskalkulią mogą mieć trudności z rozumieniem matematycznych pojęć i symboli.

SLD może być powodem trudności w szkole i codziennym życiu. Dlatego ważne jest, aby osoby z SLD uzyskały odpowiednią pomoc i wsparcie, takie jak terapia EEG Biofeedback. Można również wdrożyć strategie, takie jak stosowanie prostych i zrozumiałych instrukcji, powtarzanie informacji i ćwiczeń oraz udostępnianie dodatkowych materiałów wizualnych, aby ułatwić naukę i zmniejszyć stres.

Podobne wpisy