1. Kiedy chcesz przekazać coś dziecku, upewnij się, że nawiązałeś z nim kontakt wzrokowy.
  2. Twórz proste zdania i opowiadaj dziecku o tym, co robisz w sposób logiczny i zrozumiały. Opisuj sytuacje codzienne, takie jak gotowanie, sprzątanie czy spacer, aby wzbogacić słownictwo dziecka.
  3. Zachęcaj dziecko do mówienia, używając wolnej, wyraźnej mowy, wspartej melodyjnością. Wybieraj odpowiedni ton i melodykę, aby ułatwić dziecku zrozumienie. Dodaj „śpiewny” element do rozmowy, np. śpiewając krótkie wyrazy.
  4. Motywuj dziecko do mówienia poprzez docenianie jego sukcesów i zachęcanie do wyrażania myśli i uczuć.
  5. Słuchaj uważnie tego, co dziecko ma do powiedzenia, kontynuuj rozmowę i pozwól mu dokończyć myśl przed interwencją.
  6. Organizuj zabawy w sposób, który nie będzie jawił się dziecku jako nauka, ale zachęci je do spontanicznego powtarzania. Unikaj zbyt częstego i forsownego powtarzania, co może prowadzić do frustracji.
  7. W rozmowach unikaj tonu dyrektywnego i zamykających wypowiedzi, które mogą zniechęcić dziecko do dialogu.
  8. Ogranicz dostęp dziecka do tabletów i smartfonów, ponieważ ich nadmierne używanie może opóźnić rozwój mowy oraz wpłynąć negatywnie na koncentrację i motorykę.
  9. Zapewnij dziecku odpowiednie wzorce mowy i zachowań, ponieważ słyszenie jest pierwszym krokiem przed mówieniem.

Podobne wpisy