OFERTA

EEG Biofeedback diagnoza
(wywiad+TRENING + analiza+ OPIS)

180 ZŁ

EEG Biofeedback jedna sesja

130

pakiet promocyjny
Przy wykupieniu „z góry” 10 treningów – 11- ty gratis!
1480
EEG BIOFEEDBACK DIAGNOZA + 11 SESJI TERAPEUTYCZNYCH
pakiet promocyjny
Przy wykupieniu z góry 20 treningów – 2 treningi gratis
2780 Zł
EEG BIOFEEDBACK DIAGNOZA + 22 SESJe TERAPEUTYCZNe
pakiet rodzinny
Jeżeli 2 osoby z rodziny wykupią usługi z mojej oferty jedna z nich otrzyma 10 zł zniżki na każdy trening!

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
DIAGNOZA LOgOPEDYCZNa (KOLD/KORP)

Co zawiera cennik diagnozy?

  • wywiad z rodziną i lub pacjentem
  • analizę dokumentacji medycznej
  • badanie pacjenta
  • omówienie wyników
  • w razie potrzeby wskazania dotyczące badań uzupełniających
  • plan terapii w przypadku współpracy

220 zł

terapia logopedyczna pierwsze spotkanie
60 MIN
(WYWIAD+TERAPIA+ ZALECENIA)

150 zł

terapia logopedyczna KOLEJNE SPOTKANIA
45 MIN

140 zł

PAKIET 10 SPOTKAŃ
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

1299 zł

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback

Trening EEG ma bardzo dużo zastosowań. Pierwsze spotkanie jest sesją diagnostyczną (badanie jest niezbędne do rozpoczęcia terapii.) w której zbieram wywiad, omawiam metodę postępowania oraz dokonuję analizy aktywności mózgu. Opracowuję szczegółowy plan terapii.

Diagnoza logopedyczna KOLD

Diagnoza logopedyczna w oparciu o Kartę Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD jest pierwszym polskim wystandaryzowanym testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Narzędzie polecane jest przez Polski Związek Logopedów.

Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach:
– rozumienie mowy,
– nadawanie mowy,
– reakcje słuchowe,
– narządy mowy,
– artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia),
– umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

Konstrukcja testu umożliwia ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Pozwala również zorientować się, czy badane dziecko rozwija się prawidłowo. Dodatkowo narzędzie zawiera badania uzupełniające, które obejmują:
– ocenę motoryki dużej,
– sprawność grafomotoryczną (w tym: chwytu, tempa pisania i nacisku narzędzia pisarskiego),
– percepcję wzrokową,
– pamięć wzrokową,
– koordynację wzrokowo-ruchową,
– ustalenie modelu lateralizacji.

Spotkanie trwa ok. 3 godziny.

Diagnoza logopedyczna KOLD

Diagnoza dziecka w oparciu o Kartę Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do oceny rozwoju dziecka. Ustala czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie czy towarzyszą mu nieprawidłowości. Podstawowym elementem narzędzia są karty opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję. W przypadku, gdy wyniki wskażą nieharmonijny rozwój, kieruję dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania. Następnie programuję odpowiednie działania terapeutyczne.

Sfery rozwoju, które podlegają ocenie to:
– komunikowanie się i mowa,
– spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– motoryka precyzyjna i lateralizacja,
– rozwój ruchowy,
– funkcje behawioralne,
– emocje i relacje społeczne,
– umiejętności przedszkolne (od 3;0 do 5;11 r. ż),
– umiejętności szkolne (6;0 do 9;11 r. ż.).

Spotkanie trwa ok. 3 godziny.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Sesje terapii logopedycznej poprzedzone są konsultacją lub konsultacją diagnostyczną (KOLD/KORP). Plan terapii ustalam w oparciu o potrzeby i predyspozycje dziecka. Jedna wizyta trwa do około 45 minut i jest kontynuowana w zależności od możliwości małego pacjenta. Sama wizyta nie gwarantuje oczekiwanego efektu, gdyż zależy on od wielu czynników. Moim głównym zadaniem jest wspieranie i prowadzenie rodziców dziecka. Terapia logopedyczna jest procesem bardzo złożonym, może być długotrwałym i wymagającym dużego nakładu pracy.