Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness, czyli uważna świadomość, to popularna technika medytacyjna, która pomaga w poprawie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Teraz coraz więcej osób zaczyna korzystać z mindfulness w codziennym życiu. W tym artykule przedstawimy, czym jest mindfulness i…

Zaburzenia lękowe.

Zaburzenia lękowe.

Zaburzenia lękowe to grupa chorób psychicznych, które charakteryzują się nieproporcjonalnie silnym i utrzymującym się lękiem lub niepokojem. Te zaburzenia dotyczą wielu osób na całym świecie i mają poważny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Istnieje kilka różnych…

Zaburzenia snu.

Zaburzenia snu.

EEG Biofeedback jest techniką terapeutyczną wykorzystywaną w leczeniu zaburzeń snu. Polega ona na monitorowaniu i kontrolowaniu fal mózgowych za pomocą elektrod podłączonych do głowy pacjenta. Celem tej terapii jest zwiększenie świadomości pacjenta na temat swoich…

Wypalenie zawodowe.

Wypalenie zawodowe.

Problematyka wypalenia zawodowego pojawiła się w obszarze zainteresowańpsychologii już w latach siedemdziesiątych. Od tego czasu tematyka ta zyskałaogromną popularność. W Polsce zainteresowanie wypaleniem zawodowym zaczęto sięw dużej mierze dzięki międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez UniwersytetJagieloński w…